• b
  • qqq

Dış mekan LED ekranı etkili bir şekilde nasıl ısıtılır

LED ekranın yoğun pikselleri nedeniyle, büyük bir ısıya sahiptir. Dış mekanda uzun süre kullanılırsa, iç sıcaklık kademeli olarak artacaktır. Özellikle geniş alanların ısı yayılımı [dış mekan LED ekran] dikkat edilmesi gereken bir sorun haline gelmiştir. LED ekranın ısı dağılımı, LED ekranın hizmet ömrünü dolaylı olarak etkiler ve hatta LED ekranın normal kullanımını ve güvenliğini doğrudan etkiler. Ekranın nasıl ısıtılacağı, üzerinde düşünülmesi gereken bir sorun haline geldi.

Isı transferinin üç temel yolu vardır: iletim, konveksiyon ve radyasyon.

Isı iletimi: Gaz ısı iletimi, düzensiz hareket halindeki gaz molekülleri arasındaki çarpışmanın sonucudur. Metal iletkendeki ısı iletimi esas olarak serbest elektronların hareketi ile sağlanır. İletken olmayan katılarda ısı iletimi, kafes yapısının titreşimi ile gerçekleşir. Sıvıdaki ısı iletim mekanizması esas olarak elastik dalganın etkisine bağlıdır.

Konveksiyon: Akışkanın parçaları arasındaki göreceli yer değiştirmenin neden olduğu ısı transfer sürecini ifade eder. Konveksiyon sadece akışkanda meydana gelir ve kaçınılmaz olarak ısı iletimi eşlik eder. Bir nesnenin yüzeyinden akan sıvının ısı değişim sürecine konvektif ısı transferi denir. Akışkanın sıcak ve soğuk kısımlarının farklı yoğunlukta olmasından kaynaklanan konveksiyona doğal konveksiyon denir. Akışkanın hareketine dış kuvvet (fan vb.) neden oluyorsa buna zorlanmış konveksiyon denir.

 

Radyasyon: Bir nesnenin yeteneğini elektromanyetik dalgalar şeklinde aktardığı sürece termal radyasyon denir. Radyan enerji vakumda enerjiyi aktarır ve enerji formu dönüşümü vardır, yani ısı enerjisi radyan enerjiye dönüştürülür ve radyan enerji ısı enerjisine dönüştürülür.

Isı dağıtma modu seçilirken aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır: ısı akışı, hacim güç yoğunluğu, toplam güç tüketimi, yüzey alanı, hacim, çalışma ortamı koşulları (sıcaklık, nem, hava basıncı, toz vb.).

Isı transfer mekanizmasına göre doğal soğutma, cebri hava ile soğutma, direkt sıvı soğutma, evaporatif soğutma, termoelektrik soğutma, ısı borulu ısı transferi ve diğer ısı dağıtma yöntemleri bulunmaktadır.

Isı dağılımı tasarım yöntemi

Isıtma elektronik parçalarının ve soğuk havanın ısı değişim alanı ve ısıtma elektronik parçaları ile soğuk hava arasındaki sıcaklık farkı, ısı dağılımı etkisini doğrudan etkiler. Bu, LED ekran kutusuna hava hacminin ve hava kanalının tasarımını içerir. Havalandırma kanallarının tasarımında havayı mümkün olduğunca iletmek için düz borular kullanılmalı, keskin kıvrım ve kıvrımlardan kaçınılmalıdır. Havalandırma kanalları ani genişleme veya daralmalardan kaçınmalıdır. Genişleme açısı 20O'yu, büzülme açısı 60o'yu geçmemelidir. Havalandırma borusu mümkün olduğunca sızdırmaz hale getirilmeli ve tüm vatkalar akış yönü boyunca olmalıdır.

 

Kutu tasarımıyla ilgili hususlar

Hava giriş deliği kutunun alt tarafına ayarlanmalıdır, ancak zemine monte edilmiş kutuya kir ve su girmesini önlemek için çok alçak olmamalıdır.

Havalandırma, kutunun yanında üst tarafta ayarlanmalıdır.

Hava, kutunun altından üstüne doğru sirküle edilmeli ve özel hava giriş veya egzoz deliği kullanılmalıdır.

Soğutma havasının ısıtma elektronik parçalarının içinden geçmesine izin verilmeli ve aynı zamanda hava akımının kısa devresi önlenmelidir.

Kirlerin kutuya girmesini önlemek için hava girişi ve çıkışı bir filtre süzgeci ile donatılmalıdır.

Tasarım, doğal konveksiyonun zorlanmış konveksiyona katkıda bulunmasını sağlamalıdır.

Tasarım, hava girişi ve egzoz portunun birbirinden uzak olmasını sağlamalıdır. Soğutma havasını tekrar kullanmaktan kaçının.

Radyatör yuvasının yönünün rüzgar yönüne paralel olmasını sağlamak için radyatör yuvası rüzgar yolunu kapatamaz.

Sisteme fan takıldığında, yapı sınırlaması nedeniyle hava giriş ve çıkışı genellikle bloke olur ve performans eğrisi değişecektir. Pratik deneyime göre, fanın hava girişi ve çıkışı bariyerden 40 mm uzakta olmalıdır. Alan sınırlaması varsa en az 20 mm olmalıdır.


Gönderim zamanı: Mart-31-2021